NIMNetCallNetStatus Constants Reference

Declared in NIMAVChatDefs.h

NIMNetCallNetStatus

网络通话的网络状态

Definition

typedef NS_ENUM(NSInteger, NIMNetCallNetStatus ) {
   NIMNetCallNetStatusVideoClosed = -1,
   NIMNetCallNetStatusGood = 0,
   NIMNetCallNetStatusPoor = 1,
   NIMNetCallNetStatusBad = 2,
};

Constants

NIMNetCallNetStatusVideoClosed

网络极差,视频发送被关闭

Declared In NIMAVChatDefs.h.

NIMNetCallNetStatusGood

网络好

Declared In NIMAVChatDefs.h.

NIMNetCallNetStatusPoor

网络一般

Declared In NIMAVChatDefs.h.

NIMNetCallNetStatusBad

网络差

Declared In NIMAVChatDefs.h.

Declared In

NIMAVChatDefs.h